Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych gdzie zachodzi zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Im większe natężenie światła tym ogniwa wytwarzają więcej energii. Łącząc ogniwa powstaje moduł fotwoltaiczny, którego wielokrotność mocujemy np. na dachu budynku. Tak powstaje elektrownia słoneczna o mocy maksymalnej zależnej od ilości i mocy modułów.

Rozróżniamy dwa rodzaje instalacji PV - "off-grid" (autonomiczne) oraz "on-grid" (przyłączone do sieci).

System autonomiczny ma na celu magazynowanie wytworzonej energii w akumulatorach. Ilość energii do wykorzystania jest zależna od naładowania akumulatorów. Taki rodzaj instalacji wykorzystywany jest tam gdzie przyłączenie do sieci energetycznej jest nie opłacalne (np. schroniska w górach) oraz do systemów podtrzymywania energii (np. lokalizacje gdzie są częste przerwy w dostawach prądu). Na rynkach europejskich jest mały procent instalacji takiego rozwiązania.

System "on-grid" jest najbardziej popularnym rozwiązaniem. Elektrownie słoneczną podpinamy do wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez tzw. falownik (inwerter), który zamienia prąd stały wytworzony przez moduły na prąd przemienny o parametrach jednakowych z dostarczonym z sieci energetycznej. Wytworzoną energię możemy wykorzystywać przez cały czas pracy modułów, a niewykorzystaną energię oddajemy do sieci. Jeśli podpiszemy umowę z zakładem energetycznym o sprzedaży wytworzonej energii i założą nam dwukierunkowe liczniki energii to zakład będzie nam płacił za nadwyżki oddane do sieci. W przypadku wybudowania tzw. farmy fotowoltaicznej instalacja podłączona zostanie bezpośrednio do przyłącza energetycznego i cała energia zostanie oddana do sieci.